Tarımsal ve hayvansal üretime hibe desteği

Tarımsal ve hayvansal üretim ile kırsal ekonomik altyapı yatırım konularına yatırıma esas tutarın yüzde 50’si oranında hibe desteği verilecek. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğe göre, belirlenen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2 milyon TL, yatırım niteliği kapasite artırımı […]